Συσκευασία τροφίμων

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM FRESH LAVEZZINI ΙΤΑΛΙΑΣ Συσκευαστικό μηχάνημα vacuum εξωτερικής...
Your price: €210.80
ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ VACUUM MEDIUM LAVEZZINI ΙΤΑΛΙΑΣ Συσκευαστικό μηχάνημα vacuum εξωτερικής...
Your price: €1,016.80
ΘΕΡΜΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ DIPA 50M2 SIRMAN ΙΤΑΛΙΑΣ Θερμοκλειστικό μηχάνημα...
Your price: €657.20
ΘΕΡΜΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ DIPA 45K SIRMAN ΙΤΑΛΙΑΣ Θερμοκλειστικό μηχάνημα...
Your price: €322.40