μπαιν μαρι

Ειδικά σχεδιασμένο & διαμορφωμένο άνω κρύσταλλο: θα το βρείτε αποκλειστικά και μονο στα...
Your price: €1,078.80
Τα επιτραπέζια Μπαίν Μαρί της ΙΝΟΜΑΚ Refrigerators χωρίς βιτρίνα είναι η απλουστευμένη έκδοση του...
Your price: €545.60
Ειδικά σχεδιασμένο & διαμορφωμένο άνω κρύσταλλο: θα το βρείτε αποκλειστικά και μονο στα Μπαίν...
Your price: €917.60
Τα Θερμαντικά στοιχεία αποτελούν ένα από τα δυνατά εργαλεία του επαγγελματία που θέλει οι...
Your price: €210.80
Ηλεκτρικά Μπαιν Μαρί με μονό και διπλό κάδο αντίστοιχα. Παραδίδονται με τρία λεκανάκια του ενός...
Your price: €890.32
Ηλεκτρικό Μπέν Μαρί BE2, Ηλεκτρικά μπαίν μαρί με μονό και διπλό κάδο αντίστοιχα όπως και οι...
Your price: €1,314.40
Ηλεκτρικό Μπέν Μαρί BE8S7, Ηλεκτρικά μπέν μαρί με μονό και διπλό κάδο αντίστοιχα. Παρέχει απόλυτα...
Your price: €2,095.60
Ηλεκτρικό Μπέν Μαρί BE8S9, Με μονό ή διπλό κάδο αντίστοιχα,παρέχει απόλυτα ασφαλή λειτουργία και...
Your price: €2,864.40